RTE – Right To Education – 2023 Admission Process from 4/3/2023 to 11/4/2023 – Gujarat Government

આર ટી ઇ હેઠળ વર્ષ 2023 માં ધો 1 ની પ્રવેશ પ્રક્રિયા તારીખ ૪/૩/૨૦૨૩ થી શરૂ થઇ છે અને ફોર્મ ભરવાની ની છેલ્લી તારીખ ૧૧/૪/૨૦૨૩ છે જેની ખાસ નોંધ લેવી. જો તમારા બાળક ની જન્મ તારીખ ૨/૬/૨૦૧૬ થી ૧/૬/૨૦૧૭ ની વચ્ચે છે તો તમે તમારા બાળક ને આર .ટી . ઇ ના કાયદા મુજબ પ્રવેશ … Continue reading RTE – Right To Education – 2023 Admission Process from 4/3/2023 to 11/4/2023 – Gujarat Government